Vilkår og betingelser

Makroboks driftes under selskapet Makroboks AS, org.nr. 917 009 198. Våre vilkår og betingelser gjelder for alle merkevarer som eies av Makroboks AS, og for eventuelle merkevarer som opprettes i fremtiden. Våre vilkår og betingelser gjelder når du benytter Makroboks AS sine produkter og tjenester, benevnt «Tjenesten». Makroboks AS blir i det følgende benevnt «Makroboks», «vi», «oss», «vår» eller «vårt».


Registrering av kundeforhold og aksept av våre vilkår og betingelser, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøp, hvor du bekrefter at du har lest, forstått og samtykket til følgende vilkår og betingelser:

Generelt

Makroboks er en løpende abonnementstjeneste for levering av ferdigretter og tilbehør på døren, uten bindingstid.


Tjenestens målsetning er å levere deg smakfull og sunn ferdiglaget mat av topp kvalitet til en rimelig penge, sammen med valgfrie tilbehørsprodukter som naturlig faller sammen med matproduktene. Eksempler kan være, men ikke begrenset til: drikkevarer, proteinbarer og kosttilskudd. Hvilke tilbehørsprodukter som er tilgjengelig til enhver tid vil variere. Du kan selv velge hvilke uker du skal ha levering, ta pause i leveranser og/eller slette kundeforholdet.


Et sentralt poeng med Tjenesten er at produktet du får er tilpasset dine preferanser og behov. Vi har en rekke pakkestørrelser og mulighet til å blant annet velge hvilke retter du får levert fra uke til uke. På den måten kan vi unngå at du enten får levert for mye eller for lite mat, og at maten som blir levert faller i smak hos deg.

Administrering av kundeforholdet

 1. For å bruke Tjenesten må du registrere et kundeforhold. Kundeforholdet kan registreres via våre nettsider.
 2. For å registrere et kundeforhold må du være myndig, over 18 år eller eldre, og ha juridisk rett til å inngå en avtale med en annen part.
 3. Du er selv ansvarlig for at dine personalia er korrekte i det registrerte kundeforholdet. Makroboks er ikke ansvarlig for forhold som skyldes feil informasjon oppgitt ved registrering, eller manglende oppdatering av personalia. Hvis Makroboks mistenker lovstridig aktivitet, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til Tjenesten, endre eller slette og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.
 4. Du er selv ansvarlig for å foreta ønskede endringer i ditt kundeforhold og du kan når som helst pause/kansellere dine leveringer. Tidsfrist for å gjøre endringer er oppgitt på vår nettside.
 5. Dersom du pauser dine leveranser, vil ditt kundeforhold til oss bestå. Du vil beholde din brukerkonto med kontodetaljer og tidligere ordrehistorikk, og kan når som helst starte dine leveranser igjen.
 6. Makroboks kan sende informasjon via elektronisk kommunikasjon eller kontakt pr. telefon for å kunne levere Tjenesten til deg, og med informasjon om våre produkter, tilbud og lignende dersom du har et kundeforhold, jf. Markedsføringsloven §15. Dersom du ikke ønsker å motta markedsføringshenvendelser, kan du til enhver tid reservere deg ved å kontakte kundeservice, eller ved å melde deg av de aktuelle kanalene. Uavhengig av eventuell markedsføringsreservasjon, vil du motta ordrebekreftelse, informasjon om din leveranse og informasjon ved endring i våre vilkår og betingelser. Selv om ditt kundeforhold pauses regnes dette som et eksisterende kundeforhold og vi vil kunne markedsføre og kommunisere til deg, i samsvar med Markedsføringsloven.
 7. Makroboks behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering. Når du registrerer kundeforholdet, samt når du bruker Tjenesten samler vi inn og behandler enkelte opplysninger om deg for å administrere kundeforholdet, sørge for levering av avtalte tjenester, informasjon om varer, tjenester og andre ytelser. Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring.
 8. Ønsker du å slette ditt kundeforhold må du kontakte oss skriftlig via kundeservice, slik at vi kan behandle din henvendelse på en trygg og sikker måte. Vi har ikke anledning til å slette ditt kundeforhold dersom det allerede er generert en leveranse som ikke er levert og/eller ved utestående fakturaer. Ved sletting av kundeforholdet vil du miste tilgang til dine kontodetaljer og tidligere ordrehistorikk.

Levering og forbehold

 1. Leveransen skjer på den adressen du har oppgitt i kundeforholdet, innenfor valgte tidsintervall.
 2. Ved levering ringer våre sjåfører på døren. Oppnås det ikke kontakt med deg vil leveransen settes igjen på trappen/ved døren der sjåføren anser det som forsvarlig. Bor du i blokk eller en boenhet med flere innganger, kan vi bli nødt til å ta med leveransen din i retur. I de tilfeller der leveransen er satt igjen ved leveringsadressen din, er risikoen overdratt til deg, og Makroboks tar ikke ansvaret for forringet eller redusert kvalitet på leveransen som følge av vær, temperatur eller dyr.
 3. Er det ikke er forsvarlig å sette igjen leveransen, vil den tas med i retur og du vil bli belastet for det fulle beløpet.
 4. Våre sjåfører står kun for levering av varene du har bestilt og har ingen oversikt eller informasjon over dine genererte bestillinger. Ligger det inne en bestilling til deg som blir sendt i retur med sjåføren, vil du bli belastet. Dersom det oppstår tvil rundt bestillingen, anbefaler vi deg å ta imot leveransen og kontakte kundeservice.
 5. I tilfelle uforutsette hendelser, trafikkulykker eller ekstreme værforhold, kan matkassen bli levert utenfor tidsfristen. Ved uforutsette hendelser, som medfører at den bestilte varen ikke kan leveres under leveransedagen, vil vi forsøke, men kan ikke garantere for etterleveranse. Makroboks forbeholder seg retten til i unntakstilfeller å kansellere eller innstille leveranser om nødvendig, på grunn av for eksempel et bristende kundeforhold i et spesifikt leveranseområde, force majeure-liknende hendelser (krig, politiske uroligheter, streik, lockout, blokkering eller annet avtalehinder utenfor Makroboks' rimelige kontroll). I slike unntakstilfeller blir du som kunde informert så fort som mulig.

Angrerett og reklamasjon

 1. Leveransene inneholder varer som forringes raskt, slik som mat-og drikkevarer. Det er derfor ikke anledning til å kansellere eller gjøre endringer etter tidsfristen har utløpt. I henhold til §22 i Angrerettloven er det ikke angrerett på leveranser som ikke er avbestilt innen fristen.
 2. Ved allergier eller særskilte behov er du selv ansvarlig for å kontrollere innholdet i våre måltider i forkant av bestilling og på produktets emballasje før konsumering. Du har selv ansvaret for å lese innholdsfortegnelsen og kjenne de ingrediensene som er viktig for dine særskilte behov. Makroboks er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som oppgis i varedeklarasjonen, slik som næringsinnhold, ingredienser og allergener i de ulike ingrediensene våre måltider består av, levert av en annen produsent.
 3. Skulle det være noe ved Tjenesten som ikke er i henhold til forventing kan du gi oss tilbakemelding via vår nettside, e-post eller telefon. Makroboks er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Makroboks kan maksimalt stå ansvarlig for det innbetalte ordrebeløpet, etter eventuelle rabatter eller avslag. Dette gjelder likevel ikke der Makroboks kan vise at feil og/eller mangelen skyldtes forhold utenfor Makroboks sin kontroll, og som Makroboks ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Vi gjør oppmerksom på at reklamasjonsretten gjelder for de individuelle produktene i matkassen, og feil/mangler på enkelte av disse utgjør ikke reklamasjonsrett på matkassen i sin helhet. Dette med mindre det foreligger feil/mangler på alle produktene i matkassen. Klager og mangler må innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og senest i løpet av leveringsuken rettes til vår kundeservice. Tas reklamasjonen til følge av Makroboks, vil et eventuelt prisavslag bli lagt inn som et tilgodebeløp og trekkes fra neste bestilling, eller refundert via kortbetalingstjenesten. For øvrig vises det til forbrukerkjøpsloven.

Betaling og kredittvurdering

Makroboks tilbyr følgende betalingsalternativer:
1) Kortbetaling med VISA og MasterCard med flere, via STRIPE 
2) Fakturabetaling med 10 dagers betalingsfrist - Normalt for bedrifter med godkjent kredittsjekk.


Fakturabetaling gjelder også for privatkunder med abonnement, som feiler sitt korttrekk, og vi etter gjentatte forsøk ikke klarer å kreve inn det utestående beløpet via kortbetalingstjenesten vår (Stripe).

Fakturabetaling (bedrift)

 1. Faktura sendes månedlig etterskuddsvis. Vi forbeholder oss retten til å når som helst øke faktureringshyppigheten, eller å kreve at betalingen må endres til kortbetaling for å fortsette tjenesten.
 2. Ved søknad om betaling via faktura, vil det bli foretatt en kredittsjekk.

Kortbetaling

 1. Velger du kredittkort som betalingsmåte kan du bli bedt om å verifisere at du er eier av kortet. Ulike banker tilbyr ulike sikkerhetsløsninger. Hvis du har spørsmål eller opplever trøbbel i forbindelse med verifiseringen kan du kontakte banken din for hjelp.
 2. Vi vil belaste ditt kredittkort på bestillingstidspunktet for alle nye bestillinger (både for abonnement og engangsbestilling). For abonnementer belaster vi deretter betalingskortet så snart som mulig etter bestillingsfristen vår, i forkant av din neste leveranse. Siden du allerede betaler for første leveranse ved utsjekk, hopper vi over første betalingsdagen på abonnementet ditt. Kunden er selv ansvarlig for at betalingsdetaljene er korrekte og oppdaterte, herunder hvis kortet er stjålet, utløpt eller lignende. Dersom vi ikke får belastet ditt kort etter gjentatte forsøk, vil du motta faktura med fakturagebyr på kr 69,-. Matkassen din vil leveres selv om betalingen feiler, men du kan maksimalt ha én (1) ubetalt leveranse, og abonnementet fryses utover dette.
 3. Basert på dine aktive produktvalg, aksepterer du våre betalingsbetingelser og at prisen du blir belastet kan variere for de ulike produktsammensetningene fra kjøp til kjøp.
 4. I de tilfeller der Makroboks tilbyr nye kunder særskilt introduksjonspris, kan tilbudet kun benyttes én gang per husstand. Etter leveranse til introduksjonspris, løper kundeforholdet med leveranser til ordinær pris.

Gavekort

 1. Mottaker av gavekortet må registrere et kundeforhold hos Makroboks.no for å benytte sitt gavekort, dersom mottaker ikke har dette fra tidligere. Ordinære vilkår for kundeforhold er gjeldende og aksepteres ved registrering.
 2. Benyttes ikke hele beløpet, vil resterende beløp legges tilgode på mottakerens kundeforhold. Ønsker man å kjøpe en vare til en høyere verdi, har man mulighet til å dekke resterende beløp selv.
 3. Kjøper av gavekortet er selv ansvarlig for at mottaker bor på en adresse/postnummer vi leverer til. Du kan til enhver tid teste postnumre vi leverer til på vår nettside.
 4. Gavekortet er gyldig 1 år fra kjøpsdato, og det er ikke mulighet for forlengelse. Minimumsbeløp ved kjøp er kr 50. Gavekortet kan ikke innløses mot kontanter eller kreditt og kan ikke returneres eller videreselges.
 5. Makroboks er ikke ansvarlig for tap eller skader som følge av at gavekortkoden er tapt, stjålet, anskaffet på ulovlig vis eller brukt uten tillatelse.

Forbehold

Makroboks har anledning til å heve avtalen, innstille leveranser eller inkludere andre myndigheter, dersom du opptrer i strid med våre vilkår og betingelser, eller for øvrig i strid med den gjeldende lovgivningen.


Makroboks forbeholder seg retten til å endre vilkår og betingelser, herunder som følge av endringer i lovgivningen når som helst og uten forvarsel. Ved vesentlige endringer av Tjenesten, slik som endringer tilknyttet våre menyer, levering og pris vil dette opplyses per elektronisk kommunikasjon minst 7 dager før endringen trer i kraft til berørte kunder. Det er til enhver tid de vilkår og betingelser som er presentert på våre nettsider som er gjeldende.

Vilkår og betingelser ble sist oppdatert 29. november 2022