Personvern

Makroboks AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer, hvordan vi behandler de og hvor lenge vi lagrer de.


   Personopplysninger vi samler inn og behandler


Når du oppretter et kundeforhold, kobler deg til, melder deg på, deltar i eller på annen måte bruker Makroboks AS sine tjenester (herunder eventuelle konkurranser, brukertester, rating mv.) kan vi samle inn personopplysninger om deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn avhenger av omstendighetene og hvilken tjeneste du har benyttet. Denne informasjonen samles inn på vegne av at du av fri vilje registrerer kundekonto hvor du blir bedt om å oppgi dine personopplysninger og samtykker til selskapets bruk av disse.


Opplysninger du aktivt oppgir til oss, inkluderer, men er ikke begrenset til:


 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Leveringsadresse og instrukser til sjåfør
 • Postadresse
 • Bruker-ID og registreringsdato
 • Kjøpshistorikk og handlemønster, herunder antall leveranser, type produkter og kjøpsfrekvens
 • Dine preferanser for forskjellige type produkter og retter, slik dette kommer til uttrykk gjennom ditt
 • Handlemønster og de tilbakemeldinger du gir oss gjennom ratinger, mm.
 • Svar du sender inn når du deltar i konkurranser eller undersøkelser
 • Andre typer informasjon du oppgir når du registrerer deg for bruk av våre tjenester, eller sender
 • Andre former for forespørsler til oss for eksempel i kontakt med kundeservice.


Brukergenererte personopplysninger


 • Hvilken type aktivitet som er utført på våre nettsider
 • Markedsføring og andre kampanjer og/eller informasjon som er sendt til registrert e-postadresse
 • Opplysninger om din brukeratferd, rating av kundeservicehenvendelser, rating av ukens meny og retter
 • Påloggingsinformasjon på min side og kundeservicehenvendelser
 • Detaljer om dine besøk på våre tjenester, inkludert, men ikke begrenset til datatrafikk og andre kommunikasjonsdata og hvilke produkter og tjenester du har tilgang til
 • Dine kjøpsvaner, for eksempel om du responderer på markedsføring eller andre kampanjer
 • Enhets- og programvareinformasjon slik som operativsystem og type nettleser


Vi samler ikke inn eller lagrer informasjon om sykdommer eller religion. Spesifikk informasjon om kredittkort og personopplysninger behandles utelukkende av tredjeparter i henhold til Datatilsynets retningslinjer for behandling. Makroboks AS har ikke innsyn eller tilgang til denne informasjonen.


   Hvordan vi bruker personopplysningene


Levering av tjeneste/avtaleinngåelse

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.


Administrasjon av kundeforhold

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.


Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.


Tilpasset brukeropplevelse

Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.


Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta epost fra oss. I tillegg til dette kan vi også be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi utleder interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen vår skal bli mer relevant.


Systemovervåking, feilretting mm.

Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.


Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger

Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.


Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.


   Dine rettigheter


Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.


Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.


Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som fore eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.


Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger, eller kontakte oss via e-post.


Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.


Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.